Notícies

Notícies

3 d'octubre de 2016

Participa al Concurs Instagram: “Ensenyan’s el Bon Home que portes dins”.


Concurs d'Instagram al Camí dels Bons Homes

Concurs d'Instagram al Camí dels Bons Homes


Podríem dir que els bons Homes eren els indignats medievals, tenien esperit crític, rebutjaven  l’opulència, la guerra i els valors feudals de l’època. Volien tornar a l’austeritat  original, la seva alimentació era sana  i només la Natura i els camins eren el seus “temples”. Ara 700 anys després molt d’aquests valors són vigents a l’actualitat i poden ressonar entre nosaltres.


Et convidem a fer el mateix camí i a descobrir el bon home o bona dona que portes dins i que comparteixes la  teva experiències  en forma de imatges a Instagram!!

 

DATES: Del 3 al 15 de novembre del 2016


BASES:

 

Condicions específiques per participar als premis: A més de complir els requisits generals de participació, els usuaris han de:


a) Seguir el canal de la xarxa social d'Instagram del Camí dels Bons Homes 


b) Compartir imatges d’indrets del Camí dels Bons Homes  amb dues etiquetes #camidelsbonshomes #bonhome16

 

c) Els participants han de tenir el perfil d'Instagram en obert (no privat) perquè el Jurat i la resta d'usuaris pugui veure les imatges


d) Els participants han de ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de ser original, i, en cas que hi apareguin persones, hauran de comptar amb el seu consentiment. Si en la imatge hi apareixen menors, s'haurà d'haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l'original per comprovar l'autoria.


e) Els usuaris poden participar amb tantes les imatges com vulguin
Requisits Generals de Participació

 

1.Podran participar les persones físiques majors d'edat de qualsevol nacionalitat, amb perfil personal a les xarxes socials, d'acord amb els requisits específics per a cada modalitat


2. PREMIS:

El Consell Regulador del Camí dels Bons Homes convida els seguidors del seu perfil a Instagram @camidelsbonshomes  a realitzar fotografies i recomanar diferents indrets. En aquesta edició  del  Concurs es valorarà  que  la foto  millor expressi perquè el  camí et fa  un bon home!

Es valorarà l'originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge.


Modalitats de premis.Hi haurà dos premis, el premi del Jurat  i de Més likes que seran pernoctacions o activitats  als allotjaments associats al Camí dels Bons Homes


*Premi del Jurat:

+Entrades al circuit d'aigües i wellness per 2 persones al Berga Resort

+Estància amb mitja pensió per a dues persones a l’Hostal Montaña d'Alins

(Oferta no vàlida en ponts festius ni durant  els mesos de gener i febrer 2017)


Guia-Llibre  Paisatges i Pirineus Barcelona de Jordi Bastart (cortesia de la DIBA)

 

3. Lliurament dels premis. Un cop anunciats els noms dels premiats a  la web  www.camidelsbonshomes.com  i  les seves  xarxes a partir del 2 de novembre del 2016,  el Consell Regulador del Camí dels Bons Homes es posarà en contacte amb els premiats per organitzar el lliurament dels premis. El premi es lliurarà una vegada s’hagi donat el veredicte del Jurat.

 

4. Procediment d'acceptació. Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb el Consell Regualdor per acceptar el Premi en el termini màxim de 10 dies a comptar a partir de la comunicació del premi en el seu perfil privat a les xarxes socials i lliurar-li les dades necessàries. En cas d'impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en el termini dels 10 dies especificats,  el Camí dels Bons Homes quedarà eximida de qualsevol obligació i podrà escollir un altre guanyador. Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a les xarxes socials i al web


5.Opcions d'exclusió. El Consell Regulador es reserva el dret d'excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que faci un mal ús o abús. També es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitatiu, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix,  es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de les plataformes Instagram i Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin.

Es prohibeix l'ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l'honor i la pròpia imatge de persona o persones


6. El Jurat. Estarà composat per directora del Camí dels Bons Homes i una tècnica de turisme de l'Oficina  Comarcal de Turisme del Berguedà. El Jurat validarà i aixecarà acta del resultat d'aquest concurs i publicarà el resultat a través de la xarxes socials.


7.Protecció de dades personals. Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxer de Promoció i difusió del Camí dels Bons Homes. Les dades s'utilitzaran per gestionar els esmentats premis, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa d'informació, publicitat, publicacions digitals, i d'altra informació relacionada amb el Camí dels Bons Homes en relació als esmentats premis.


8.Exempció de responsabilitat de la xarxa social. Les xarxes socials Facebook e Instagram estan exemptes de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquests premis. Aquestes xarxes no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta promoció ni hi són associades. C VE-Núm. de registre: 022016012628 3 Divendres, 15 de juliol de 2016

9. Propietat intel·lectual. Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l'autor i Instagram s'atorga una llicència d'ús limitat (tal i com marquen les normes d'Instagram). Un cop acceptin el premi, els guanyadors cediran a la Diputació de Barcelona els drets a utilitzar-les (no per usos comercials) i a publicar-les en els seus canals informatius digitals i analògics. En qualsevol cas, sempre es mencionarà l'autor de la fotografia.


10. Acceptació de les seves bases. La simple participació en aquests premis implica l'acceptació d'aquesta normativa en la seva totalitat. En el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, el Camí dels Bons Homes quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.


Comentaris

No hi han comentaris.

Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Ctra C-16, km 96,2
Berga 08600
Tel. 93 822 15 00
Adreça de correu electrònic info@camidelsbonshomes.com
www.camidelsbonshomes.com